Vítejte v oddělení nákupu

Společnost Winning neustále hledá nejen nové potenciální zákazníky, ale také nové potenciální dodavatele a obchodní partnery.

V rámci skupiny Winning je řada nákupních aktivit centralizovaná a probíhá na úrovni centrálního oddělení nákupu. Členíme se podle výrobního a nevýrobního materiálu a příslušné týmy pracují v různých pobočkách.

Naše vize

Naší vizí je podpořit úspěch skupiny Winning svým výkonem v oblasti nákupu.

Naše poslání

Naším posláním je využít znalosti trhu a udržitelná řešení nákupních činností tak, abychom konkurenceschopným způsobem zajistili zboží a služby pro všechny v koncernu Winning.

Naši zákazníci si nás cení pro vytváření hodnot.

Naše jednání

Společnost Winning se zavázala k poctivosti a dodržování pravidel v rámci veškeré své činnosti ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, konkurentům a dalším zájmovým skupinám.

Od všech dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme stejnou úroveň angažovanosti, jakou sami interně realizujeme.

Management udržitelnosti oddělení centrálního nákupu napomáhá tomu, abychom všichni společně vytvářeli lepší a udržitelnější svět pro budoucí generace.

Jako oddělení nákupu věříme, že dodržování požadavků a očekávání, která máme vůči svým dodavatelům, představují klíčový faktor pro naplnění těchto cílů. Dodavatele žádáme, aby neprodleně oznámili jakoukoli ilegální a pochybnou obchodní aktivitu, o které se dozví, do níž by byla zapletena společnost Winning a její zaměstnanci. Nedodržování a ignorování žádoucího jednání neakceptujeme.

Dodací podmínky