Tohoto výsledku bylo dosaženo nejen dodržováním stanovených pravidel, zajišťujících bezpečnost provozu a našich zaměstnanců, ale také zavedením dalších menších či větších opatření zaměřených na bezpečnost práce. Tato zlepšení jsou založena na pozorování nebezpečných situací nebo na reakci na drobné incidenty.

Velmi důležité je také varování a školení kolegů v případě zpozorování nebezpečného chování, abychom eliminovali výskyt úrazů, nehod nebo škod na naprosté minimum. Bezpečně do práce a pak bezpečně domů.

„Jsem hrdý na úspěch Winning Plastics v Hustopečích. Bezpečnost je pro nás prioritou číslo jedna a každý v organizaci je za ni zodpovědný a může k ní přispět. Tento velký milník, kterého tým v Hustopečích dosáhl, je důkazem toho, že v oblasti bezpečnosti lze dosáhnout úžasných věcí, a my se o to musíme starat, najít si čas, pogratulovat týmu a oslavit tento úspěch. A poté, co ho oslavíme, se vrátit k soustředění a každý den tvrdě pracovat na tom, abychom společně s nimi nabídli všem našim spolupracovníkům skvělé místo pro práci. A k tomu je bezpečné místo nezbytností. Bezpečnost na prvním místě!“ konstatuje Francisco Ribera, Vice President & General Manager Winning Plastics.

14. 3. 2024

Nastartujte svou kariéru s Winning Plastics – Diepersdorf!

1. 10. 2023

Závod Linden v Hustopečích ze skupiny Winning Plastics dosáhl v září velkého bezpečnostního milníku, když překročil hranici 1000 dnů bez pracovního úrazu, což je pro skupinu Winning Group prioritní KPI.

23. 7. 2023

Pilíř Automotive dokončil čtyři akvizice, z nichž vznikly dvě nové divize – Winning Plastics a Winning CoFo. Pro pilíř Construction skončil minulý rok opět rekordně navzdory ochlazení v odvětví, jeho business units dosáhly nejlepších výsledků v historii.