Hlavním cílem skupiny pro nadcházející roky zůstává především hledání synergií a úspěšné začlenění všech nových firem pod křídla skupiny. Jedním ze zásadních kroků k této metě, který skupina podnikla v roce 2022, je implementace takzvaného Winning Operating System (WiOS), společného evaluačního rámce založeného na principech štíhlé výroby a procesů neustálého zlepšování.

Celou výroční zprávu za rok 2022 včetně představení nových akvizic a projektů nebo rozhovorů s hlavními aktéry si můžete stáhnout zde.

14. 3. 2024

Nastartujte svou kariéru s Winning Plastics – Diepersdorf!

1. 10. 2023

Závod Linden v Hustopečích ze skupiny Winning Plastics dosáhl v září velkého bezpečnostního milníku, když překročil hranici 1000 dnů bez pracovního úrazu, což je pro skupinu Winning Group prioritní KPI.

23. 7. 2023

Pilíř Automotive dokončil čtyři akvizice, z nichž vznikly dvě nové divize – Winning Plastics a Winning CoFo. Pro pilíř Construction skončil minulý rok opět rekordně navzdory ochlazení v odvětví, jeho business units dosáhly nejlepších výsledků v historii.