1. září, Diepersdorf / Brno

 

BOLTA-WERKE a Bolta Bundle se sídlem v Diepersdorfu u Norimberku provozují také výrobní závody v Gottmadingenu (nedaleko Kostnice, Bádensko-Württembersko) a Güterslohu (Severní Porýní-Vestfálsko), které zůstanou zachovány. Volker Böhm: „Jsem obzvláště potěšen, že se nám prodejem podařilo udržet všechny závody v provozu a přibližně 850 pracovních míst.“ BOLTA-WERKE je největším zaměstnavatelem v regionu Norimberk.

Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu nezveřejní. Věřitelé už převzetí schválili. Prodej nezahrnuje zahraniční společnosti v Tuscaloose (USA) a Puebla (Mexiko), které nebyly součástí insolvenčního řízení.

Převzetí znamená úspěšné uzavření mezinárodního investorského procesu, který insolvenční správce Böhm zahájil bezprostředně po podání insolvenční přihlášky. Volker Böhm: „Winning Group je pro BOLTA-WERKE ideálním partnerem: strategický investor s dlouhodobou perspektivou a velkým zájmem o další rozvoj BOLTA-WERKE.“ Winning hodlá začlenit BOLTA-WERKE do skupiny společností, konkrétně do Winning Plastics Business Unit. Společnou spoluprácí společností Winning Group tvoří vysoký synergický potenciál. V budoucnu bude BOLTA-WERKE působit pod názvem „Winning Plastics – Diepersdorf GmbH“. Změna názvu společnosti má také otevřít novou úspěšnou kapitolu v historii společnosti.

Společnost stabilizována a zajištěna dodávka materiálu

Prodejem BOLTA-WERKE vyvrcholilo insolvenční řízení, které bylo od počátku zatíženo extrémně složitými podmínkami. Za prvé, koronavirová krize ochromila velkou část automobilového dodavatelského průmyslu v Německu, což ještě zhoršil globální nedostatek polovodičů. Následovala celosvětově omezená dostupnost důležitých výrobních materiálů, jako jsou kovy a plasty. A nakonec od února 2022 ukrajinská krize těžce zasáhla i podnikání ve společnosti BOLTA-WERKE.

Po podání insolvenční přihlášky se však insolvenčnímu správci Böhmovi spolu s vedením podařilo v krátké době stabilizovat obchodní provoz a pokračovat v něm po celou dobu insolvenčního řízení. S ohledem na napjatou výchozí situaci insolvenční správce Böhm okamžitě provedl cílená restrukturalizační opatření. Ty zahrnovaly realizaci potenciálu krátkodobých úspor a zlepšení produktivity. Další opatření sloužila k zajištění dodávek materiálu i přes celosvětový nedostatek na trhu a k přesvědčení zákazníků BOLTA-WERKE, aby s firmou i nadále spolupracovali.

„Zaměstnanci sehráli rozhodující roli v úspěšném prodeji společnosti Winning Group,“ zdůraznil Böhm. „Pokračovali v práci s velkým nasazením několik měsíců v situaci, která pro ně byla velmi náročná. Závodní rada a IGBCE také sehrály velmi konstruktivní roli v restrukturalizaci.“ Böhm také zdůraznil přínos zákazníků: „Zákazníci z automobilového průmyslu provázeli proces po celou dobu velmi konstruktivně. Tato cílená interakce mezi zúčastněnými stranami, byla rozhodující pro zachování BOLTA-WERKE.“ Insolvenční správce v této souvislosti také poděkoval ze podporu místním politikům. Zdůraznil přinos zejména okresního správce Armina Krodera.

Stabilní růst Winning Group na obrat 300 milionů eur

Skupina Winning Group se sídlem v Brně v České republice si klade za cíl vytvořit vedoucí společnost v automobilovém a stavebním průmyslu prostřednictvím organického růstu a cílených akvizic. Vlastníkem řízená skupina byla založena v roce 2016 a plánuje dosáhnout v roce 2022 celkového konsolidovaného obratu přibližně 300 milionů EUR se 14ti společnostmi ve skupině. Skupina Winning Group zaměstnávala před akvizicí BOLTA-WERKE po celém světě 2 300 lidí. Naposledy získala mimo jiné další německé dodavatele automobilového průmyslu firmy PWK Automotive a Räuchle GmbH.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dosáhnout dohody s insolvenční správou,“ řekl Sebastian P. Wagner, generální ředitel a předseda představenstva Winning Group a.s., „Tento nákup je pro Winning Group a její růst významným krokem vpřed k naplňování strategie v automobilovém průmyslu. Winning Plastics – Diepersdorf spolu s našimi stávajícími pobočkami Winning Plastics, budou moci využít skvělé synergie a stát se jedním z předních a zdravých hráčů na evropském trhu s povrchově upravenými plastovými díly. Rádi bychom také poděkovali zákazníkům a dodavatelům za jejich pokračující podporu a trpělivost a zejména zaměstnancům BOLTA za jejich přístup k podpoře transakce a zajištění obratu provozu. Jsme přesvědčeni, že společně budeme schopni efektivně rozvíjet podnikání a vytvořit významný růst, a to i v současném složitém prostředí.“

BOLTA-WERKE podala insolvenční návrh na konci září 2021. Důvodem byla podle vedení pokračující krize dodávek polovodičů. V přímém důsledku toho někteří zákazníci pozastavili své objednávky. To vedlo k masivnímu poklesu obratu ve společnosti BOLTA-WERKE, který nebylo možné finančně absorbovat.

O společnosti BOLTA-WERKE 

Společnost BOLTA-WERKE vyvíjí a vyrábí komponenty pro automobilový průmysl. Jejími partnery jsou především zákazníci z řad prémiových značek. Výrobní sortiment zahrnuje typové štítky, designové prvky, ale také velké a složité komponenty, jako jsou například masky chladičů. Společnost v současnosti zaměstnává asi 850 lidí ve svých německých závodech v Diepersdorfu, Güterslohu a Gottmadingenu. V loňském roce dosáhla skupina BOLTA celosvětově celkového obratu kolem 230 milionů eur.

Pro další informace týkající se tohoto vydání se prosím obraťte na Janu Malou jana.mala@be-winning.com.

14. 3. 2024

Nastartujte svou kariéru s Winning Plastics – Diepersdorf!

1. 10. 2023

Závod Linden v Hustopečích ze skupiny Winning Plastics dosáhl v září velkého bezpečnostního milníku, když překročil hranici 1000 dnů bez pracovního úrazu, což je pro skupinu Winning Group prioritní KPI.

23. 7. 2023

Pilíř Automotive dokončil čtyři akvizice, z nichž vznikly dvě nové divize – Winning Plastics a Winning CoFo. Pro pilíř Construction skončil minulý rok opět rekordně navzdory ochlazení v odvětví, jeho business units dosáhly nejlepších výsledků v historii.