Poté, co v důsledku celosvětové krize v oblasti čipů klesly objednávky zákazníků, společnost Räuchle GmbH & Co. KG, která byla založena v roce 1902, byla v říjnu loňského roku již podruhé nucena vyhlásit platební neschopnost. Okresní soud v Ulmu tehdy jmenoval insolvenčním správcem společnosti odborníka na restrukturalizaci Dr. Holgera Leichtleho, partnera advokátní kanceláře GÖRG. Jeho kolegyně Simone Kaldenbachová, rovněž partnerka v advokátní kanceláři GÖRG, byla jmenována správkyní komplementáře.

Na začátku procesu se zdálo obtížné najít subjekt, který by měl zájem převzít obchodní činnost a najít tak životaschopné řešení pro pokračování společnosti. Kvůli druhému konkurzu během několika let společnost nezískala žádné finanční prostředky z konkurzu. Klíčoví zaměstnanci – zejména vedoucí pracovníci včetně jednatele – krátce po podání žádosti společnost o konkurz opustili a museli být nahrazeni. Dodavatelé a zaměstnanci byli velmi demotivovaní. Pokračování provozu, včetně mezd zaměstnanců, bylo možné zajistit pouze rychlým uzavřením dohod o pokračování provozu s odběrateli. Společně s výborem věřitelů byl pod vedením Schneidera Geiwitze zahájen proces fúze a akvizice. Díky úzké spolupráci mezi insolvenčním správcem, poradcem pro fúze a akvizice, zákazníky, hlavním věřitelem, podnikovou radou a společností IG Metall bylo nyní nalezeno udržitelné řešení pro podnik a většinu zaměstnanců: Společnost Winning Group a.s. získává majetek společnosti Räuchle GmbH & Co. v insolvenci. KG, která musí od 1. května 2022 pokračovat v činnosti. Díky převzetí má tato společnost z Dietenheimu a její zaměstnanci opět budoucnost.

V rámci restrukturalizace bude obchodní činnost insolventního dodavatele automobilového průmyslu pokračovat v plném rozsahu v daném místě s téměř všemi zaměstnanci pod nově založenou společností „Winning CoFo – Räuchle GmbH“ jako součást skupiny Winning Group. Zaměstnanci, kteří měli být propuštěni, dostali možnost přejít k převádějící společnosti. Pouze jeden pracovní poměr musel být ukončen výpovědí.

Akvizice je součástí strategie skupiny Winning Group na vybudování diverzifikovaného dodavatele komponentů pro automobilový průmysl, který nabízí svým zákazníkům vysoce kvalitní komponenty v segmentech trhu připravených na e-mobilitu.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dosáhnout dohody s insolvenčním správcem,“ řekl Sebastian P. Wagner, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Winning Group a.s., „Tato koupě je významným krokem vpřed pro skupinu Winning Group a její cestu v rámci růstu v automobilovém průmyslu. Děkujeme také zákazníkům a dodavatelům za jejich trvalou podporu a trpělivost a zvláštní poděkování patří zaměstnancům společnosti Räuchle za jejich přínos při podpoře transakce a zajištění obratu v provozu. Jsme přesvědčeni, že se nám podaří efektivně rozvíjet činnost a vytvořit významný růst tržního podílu“

Tato akvizice je důkazem zaměření skupiny Winning Group na výrobní inovace a pokročilé technologické možnosti.

„Jsem velmi spokojen, že se nám podařilo v tak krátké době najít pro společnost Räuchle tak vynikající řešení,“ řekl k převzetí insolvenční správce Holger Leichtle. „Díky obrovskému nasazení a skvělé a cílevědomé spolupráci všech zúčastněných je nyní závod opět připraven na budoucnost a zaměstnanci mají trvalé vyhlídky.“

Spokojený je i Eustachio DiPelo, tajemník odborů IG Metall Ulm: „S tímto výsledkem jsme velmi spokojeni. Především bych chtěl poděkovat insolvenčnímu správci a jeho týmu za dobrou spolupráci a obětavé nasazení. Odborová organizace a rada zaměstnanců byly po celou dobu zapojeny do vývoje a bylo s nimi jednáno jako s rovnými s rovnými. To v dnešní době není samozřejmostí.“ Aby společnost IG Metall v budoucnu podpořila a kvalifikovala své zaměstnance, zakotvila v nové kolektivní smlouvě proces zaměstnaneckých inovací, v jehož rámci IG Metall ve spolupráci s pracovníky řeší ústřední problémy a vyvíjí jejich řešení.

Skupinu Winning Group při transakci zastupovala kancelář Deloitte Legal.

Pro další informace týkající se tohoto vydání se prosím obraťte na Janu Malou jana.mala@be-winning.com.

1. 9. 2022

Insolvenční správce dodavatele automobilového průmyslu BOLTA-WERKE GmbH – Volker Böhm ze společnosti Schultze & Braun, prodal obchodní provoz společnosti strategickému investorovi. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Winning Plastics a.s. je kupujícím společnost Winning Group a.s. česká skupina specializující se na automobilový průmysl a stavebnictví, která získala prostřednictvím asset dealu provozní činnost BOLTA-WERKE GmbH a Bolta Bundle GmbH.

17. 8. 2022

Pilíř Construction ohlásil rekordní rok, do sekce Automotive přibývají nové firmy s top produkty a provozní efektivitu napříč firmami zlepšuje dedikovaný tým Operational Excellence.

18. 5. 2022

Tradiční společnost, jejíž historie sahá až do roku 1898, vyrábí a navrhuje komponenty a speciální díly pro automobilový průmysl s výrobními kroky tváření a dalšího zpracování ve čtyřech lokalitách (Krefeld, Schönbrunn, Zittau a Gelenau) s přibližně 500 zaměstnanci.